Mikä kampanja?

Eettisesti epäkunnossa -kampanjan tiedottaa kulutuselektroniikan valmistamiseen liittyvistä ongelmista ympäri maailmaa, niin työolojen, ihmisoikeuksienkuin ympäristövaikutustenkinsuhteen.

Kulutuselektroniikan, kuten kännyköiden, läppäreiden ja mp3-soittimien, valmistamiseen tarvitaan useita metalleja joita louhitaan vaarallisissa oloissa, usein lapsityövoimaa käyttäen. Kongon demokraattisessa tasavallassaosa kaivannaisista myös rahoittaa veristä konfliktia, sillä monet maan kauppareiteistä ovat aseellisten ryhmien hallussa.

Laitteita valmistetaan kurjissa työoloissa esimerkiksi Kiinassa, missä 12-tuntiset työvuorot ja kuuden päivän työviikot ovat monen ihmisen arkea. Työ- ja ihmisoikeuksia rikotaan tehtaissa yhä räikeästi. Minimipalkasta on tullut useassa tapauksessa peruspalkka ja sillä on vaikea tulla toimeen.

Kulutuselektroniikan tuotannossa käytettävät myrkylliset materiaalit koettelevat työntekijöiden terveyttä ja kuormittavat ympäristöä. Laitteissa käytettävien mineraalien louhinnalla on myös paikoittain katastrofaalinen vaikutus ympäristöön. Laitteiden kierrätys, uusiokäyttö ja kestävyys eivät ole saaneet osakseen tarpeeksi huomiota.

Eettisesti epäkunnossa -kampanja on osa laajempaa makeITfair-projektia. makeITfair on usean eurooppalaisen järjestönvuonna 2007 aloittama yhteinen projekti, joka linkittää laitteiden käyttäjät niiden valmistajiin. Tarkastelemmekulutuselektroniikan koko elinkaarta metallien kaivuusta ja tehtaiden työoloista e-jätteen reitteihin. Yhdessä voimme vaikuttaa monikansallisiin yhtiöihin, vaatien yrityksiä parantamaan työläisten oloja koko alihankintaketjussaan, sekä kantamaan vastuunsa kulutuselektroniikan ympäristövaikutuksista.