Mitä vaadimme?

 
  Elektroniikkatehtaan työntekijöitä Kiinassa.

 

Kuva: Sacom, Kiina

Kulutuselektroniikan valmistamiseen liittyy monia ongelmia, niin tehtaissakuin kaivoksissa. Nämä ongelmat ovat monimutkaisia, mutta ratkaistavissa, jos laitteiden valmistajilta löytyy siihen tahtoa.

makeITfair on julkistanut listan parannuksista, joiden avulla elektroniikkateollisuus voi kitkeä toiminnastaan ihmis- ja työoikeuksien loukkaukset sekä ehkäistä ympäristön pilaantumista. Vaatimukset on osoitettu elektroniikkayhtiöille sekä teleoperaattoreille ja julkisille hankkijoille, jotka voivat vaikuttaa alan eettisyyteen omilla ostoillaan.

Mielestämme tärkein tavoite elektroniikkateollisuudelle on taata ihmisarvoiset ja reilut työehdot elektroniikkatehtaissa. Vaadimme tehtaiden työntekijöille järjestäytymisvapautta, elämiseen riittävää palkkaa sekä tilapäisen tai epävarman työsuhteen muuttamista turvalliseksi. Vaatimukset perustuvat Kansainvälisen työjärjestön ILO:n sopimuksiin, jotka muun muassa Suomi on ratifioinut.

Elektroniikkayhtiöiden tulee mahdollistaa elinkelpoiset palkat ja inhimilliset työajat myös alihankkijoidensa työntekijöille solmimalla reiluja ostosopimuksia. Teleoperaattoreiden on vaadittava laitetoimittajiltaan eettisemmin valmistettuja tuotteita, vähennettävä kytkykauppaa ja tarjota myymälöissään myös käytettyjä laitteita ja korjauspalveluita. Julkisten IT-hankkijoiden tulee kiinnittää laiteostoissa huomiota sekä sosiaalisiin että ympäristökriteereihin.

Lue koko vaatimuslista (englanniksi) täältä.